Èske w gen panyòl? | Konpayi nou an pale anglè, panyòl, franse, bengali, kreyòl, punjabi, gujarat, ak Afrikaans!

Byenveni nan Gehi & Associates

Yon kabinè avoka dirijan nan kè New York ak plis pase 35 ane eksperyans konbine nan lwa imigrasyon ak matrimonyal. Nou angaje nan reyalize rezilta favorab pou kliyan nou yo, kèlkeswa jan ka a konplèks.
Avoka prensipal nan Gehi and Associates
Sèvis Lwa Imigrasyon Foto

Lwa Imigrasyon

Antre nan vwayaj imigrasyon ou ak konfyans.
Nan Gehi and Associates, nou rasyonalize pwosesis la, bay konsèy pwofesyonèl legal ki adapte a sitiyasyon inik ou. Fè nou konfyans pou yon eksperyans san pwoblèm ki fè rèv Ameriken ou an reyalite.

Sèvis Lwa Divòs Foto

Divòs ak Lwa Fanmi

Navige zafè legal fanmi ak fasilite.
Lè li rive divòs, gad timoun, sipò mari oswa madanm, oswa nenpòt pwoblèm legal ki gen rapò ak fanmi, nou ofri plis pase jis konesans legal; nou bay yon anviwonman ki bay sipò pou ede w navige sou zafè sansib sa yo.

Avoka ki prezante yo

Naresh M. Gehi Foto
Rated pa Super avoka
Suryia Rahman foto

Ansyen USCIS
Ofisye Azil

Sèvis Nou Ofri

Konpayi nou an ede moun, fanmi yo ak biznis yo navige nan lwa sou imigrasyon Etazini an konplèks ak k ap chanje tout tan.

Azil politik

Si oumenm oswa yon moun ou renmen ap fè fas ak pèsekisyon oswa pè pou sekirite ou nan peyi lakay ou, chèche azil Ozetazini ka pi bon opsyon pou ou. Aprann plis sou pwosesis azil ak refijye.

sitwayènte

Vin yon sitwayen nan yon peyi se yon etap enpòtan pou nenpòt moun. Li ouvè tout yon seri opòtinite, tankou kapasite pou vote, travay nan sèten travay, ak aksè nan divès sèvis piblik.

Fianceé Visa

Yon viza fiyanse pèmèt fiyanse ou antre Ozetazini pou yon peryòd de 90 jou, pandan tan sa a ou dwe marye. Yon fwa marye, mari oswa madanm ou ka aplike pou ajisteman estati pou vin yon rezidan pèmanan.

H-1B Visas

Kòm youn nan viza ki pi recherché nan mond lan, viza H-1B bay opòtinite pou travayè kalifye yo viv ak travay Ozetazini pou jiska sizan, ak opsyon pou pwolonje rete yo.

Viza envestisè

Viza envestisè yo, ke yo rele tou E viza, yo fèt pou pèmèt envestisè etranje antre ak travay Ozetazini pou yo devlope ak jere envestisman yo. Aprann plis sou viza E-1 ak viza E-2.

Estati Pwoteksyon Tanporè

TPS se yon pwogram imanitè gouvènman Etazini kreye ki bay estati legal tanporè ak otorizasyon travay bay moun ki pa kapab retounen nan peyi yo.

Biwo nou yo

Biwo Jackson Heights

Biwo Jamaica

Biwo Ozone Park

Biwo Texas

Zòn pratik

Ekip nou an nan avoka ki gen eksperyans ak devwe angaje nan bay bon jan kalite reprezantasyon legal pou chak kliyan. 

Zafè Imigrasyon Konplèks

Ka imigrasyon konplèks ak konplike rete fò nou. Nou gen yon ekip avoka imigrasyon ki gen eksperyans ki angaje nan ede moun, fanmi ak biznis reyalize objektif imigrasyon yo.

Divòs ak Lwa Fanmi

Pratik dwa fanmi nou an gen ladann yon pakèt sèvis, tankou divòs, gad timoun, sipò pou timoun, sipò mari oswa madanm, divizyon pwopriyete, vyolans domestik, ak plis ankò. Nou rekonèt ke chak ka lwa fanmi inik, epi nou adapte apwòch nou an pou satisfè bezwen endividyèl kliyan nou yo.

Lwa sou fayit

Si ou se yon imigran, li enpòtan pou w konprann ki jan depoze fayit ka afekte kapasite w pou jwenn oswa kenbe yon viza oswa yon kat vèt. Nou bay sèvis legal pou moun ak biznis k ap chèche fè fayit, tankou chapit 7 ak chapit 13 fayit.

Lwa Travay ak Salè

Lwa travay se yon aspè enpòtan nan travay, espesyalman pou imigran ki ka pa abitye ak dwa yo ak pwoteksyon yo. Lwa sa yo kouvri tout bagay soti nan sekirite nan espas travay ak diskriminasyon ak arasman. Li enpòtan pou w konnen dwa w kòm yon anplwaye pou asire w ke w ap trete w jis.

Blesi pèsonèl

Nou gen yon dosye pwouve siksè nan reprezante kliyan ki te blese akòz neglijans yon lòt moun. Kit ou te blese nan yon aksidan machin, nan neglijans medikal oswa nenpòt lòt kalite aksidan, nou la pou ede ou.

Prim ak rekonesans

Poukisa ou ta dwe jwenn yon kopi

01.

Li se yon gid aksesib pou tout moun!

Liv sa a ka ede nenpòt moun—soti inisyasyon jiska gradye nan kolèj, rive nan pwofesyonèl, rive nan pwopriyetè biznis—amelyore kapasite yo pou jwenn sa yo anvi nan sistèm imigrasyon ameriken an.

02.

Li itil tou de domestik ak aletranje!

Imigrasyon pou tout moun fèt pou ede moun toupatou nan mond lan aprann sou imigrasyon Ameriken ak moun ki deja Ozetazini konprann kijan pou yo chanje estati legal yo.

03.

Li se yon Gid konplè konplè!

Gen yon apèsi ki fasil pou konprann sou tout kalite viza imigran ak viza non imigran Ozetazini ofri, ak plis ankò! Dekouvri sekrè ki dèyè pwosesis imigrasyon!

04.

Li bon tou pou sitwayen ameriken!

Si ou se yon sitwayen Ameriken deja, liv la gen chapit sou adopsyon, patwone fanmi ou, mari oswa madanm ou ak/oswa pitit ou pou yon kat vèt, e menm yon seksyon sou jwenn yon viza fiyanse ou.

Imigrasyon Pou Tout Moun: Kijan Pou Jwenn Kat Vèt Ou oswa Visa Kounye a (3yèm Edisyon)

Jwenn dènye liv avoka prensipal nou an Naresh M. Gehi! Yon gid sou lwa imigrasyon ameriken ki aksesib pou tout moun.

Temwayaj

Objektif nou se kenbe kliyan nou yo kontan epi ba yo pi bon sèvis posib. Men, pa jis pran pawòl nou pou li - li sa kliyan nou yo gen pou di!

Kontakte Nou

Biwo lalwa nou yo nan New York ofri konsiltasyon gratis, tou de vityèl ak an pèsòn, pou tout zafè legal ak imigrasyon. Pou planifye youn, tanpri kontakte nou jodi a!

Ki gen tèt

Pwograme konsiltasyon gratis ou a!

Abònman nan bilten nou an!

Enskri nan bilten imel nou an pou Mizajou Legal, Konsèy ak Webinars!

Ale nan kontni