Èske w gen panyòl? | Konpayi nou an pale anglè, panyòl, franse, bengali, kreyòl, punjabi, gujarat, ak Afrikaans!

Kesyon yo mande anpil

 Kit w ap chèche klarifikasyon sou tèminoloji legal, konprann dwa w, oswa pwosesis legal konplèks, seksyon FAQ nou an vize bay eksplikasyon klè ak kout pou adrese kesyon ou yo. Eksplore lis kesyon nou poze souvan pou jwenn bonjan apèsi epi bay tèt ou konesans sou lalwa.

Se Depatman Deta ki bay Visa Bulletin chak mwa. Li montre dat priyorite pou chak kategori preferans nan sistèm viza ki baze sou travay la.

Dat priyorite w la se dat USCIS resevwa petisyon viza imigran ou apwouve a. Bilten Visa a endike lè aplikasyon ki gen yon dat priyorite anvan dat sa a gen anpil chans pare pou pwosesis viza.

Wi, gen senk kategori preferans (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4, EB-5) pou viza travay ki baze sou, yo chak ak kondisyon espesifik.

Si w ap tann yon kat vèt ki baze sou travay epi dat priyorite w la pi bonè pase dat ki endike pou kategori w ak peyi w ap peye w, ou ka elijib pou w fè yon demann pou ajisteman estati oswa aplike pou yon viza nan yon konsila aletranje.

W ap bezwen tann jiskaske yon bilten Visa alavni montre yon mouvman nan kategori w ak peyi w peye.

Wi, Bilten Visa Avril 2024 la montre avansman nan kèk kategori preferans ki baze sou travay konpare ak Mas 2024.

Mouvman an varye selon kategori preferans ak peyi nan chaj. Detay espesifik yo sou sitwèb Depatman Deta a.

Byenke Bilten Visa a kapab konplèks, konsilte yon avoka pa toujou nesesè. Sepandan, yon avoka ka bay konsèy espesifik sou ka w la.

Ki gen tèt

Abònman nan bilten nou an!

Enskri nan bilten imel nou an pou Mizajou Legal, Konsèy ak Webinars!

Ale nan kontni