Èske w gen panyòl? | Konpayi nou an pale anglè, panyòl, franse, bengali, kreyòl, punjabi, gujarat, ak Afrikaans!

Tèm ak Kondisyon yo

Dènye Mizajou: 01 / 01 / 2023

Tanpri li Tèm ak Kondisyon sa yo ("Tèm") ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak sit entènèt Gehi & Associates ("sit entènèt"). Kondisyon sa yo gouvène aksè ou ak itilizasyon sitwèb la ak sèvis Gehi & Associates yo ofri ("nou," "nou" oswa "nou"). Lè w gen aksè oswa itilize sitwèb la, ou dakò pou w respekte kondisyon sa yo. Si ou pa dakò ak nenpòt pati nan Kondisyon sa yo, ou pa dwe itilize sit entènèt la.

 1. Itilizasyon sitwèb la

1.1 Elijiblite: Lè w sèvi ak sit entènèt la, ou reprezante epi garanti ke ou gen omwen 18 an epi ou gen kapasite legal pou antre nan kondisyon sa yo. Si w ap itilize sitwèb la nan non yon òganizasyon, ou reprezante epi garanti ou gen otorite pou mare òganizasyon sa a ak kondisyon sa yo.

1.2 Pwopriyete Entelektyèl: Kontni, konsepsyon, ak dwa pwopriyete entelektyèl nan sit entènèt la, ki gen ladan men pa limite a tèks, grafik, logo, imaj, videyo, ak lojisyèl, se posede oswa lisansye pa Gehi & Associates. Ou pa gen dwa modifye, repwodui, distribye, transmèt, montre, fè, oswa kreye travay derive nenpòt pati nan sit entènèt la san konsantman alekri anvan nou an.

1.3 Aktivite ki entèdi: Ou dakò pou pa patisipe nan okenn nan aktivite entèdi sa yo:

 • Vyolasyon nenpòt lwa aplikab, règleman, oswa dwa twazyèm pati
 • Eseye jwenn aksè san otorizasyon nan sit entènèt la oswa sistèm ki gen rapò ak rezo li yo
 • Entèferans oswa deranje sit entènèt la oswa sèvè oswa rezo ki asosye li yo
 • Angaje nan nenpòt fòm aktivite fwod
 • Afiche oswa transmèt nenpòt kontni ilegal, danjere, difamatwa, obsèn, oswa otreman kontinyèl.
 • Patisipe nan nenpòt aktivite ki ta ka mal repitasyon oswa enterè Gehi & Associates
 1. Limit responsabilite nou sou Konsèy Legal

Kontni yo bay sou sitwèb la se pou rezon enfòmasyon sèlman epi yo pa ta dwe konsidere kòm konsèy legal oswa yon ranplasan konsiltasyon legal. Nou pa garanti oswa garanti presizyon, konplè, oswa rapidite nan nenpòt enfòmasyon sou sit entènèt la. Itilizasyon w nan sitwèb la pa kreye yon relasyon avoka-kliyan ant ou menm ak Gehi & Associates.

 1. Limit nan responsablite

Nan tout limit lalwa aplikab yo pèmèt, Gehi & Associates, afilye li yo, patnè, anplwaye, ak ajan yo pa dwe responsab pou okenn domaj dirèk, endirèk, aksidantèl, espesyal, konsekan, oswa pinitif ki soti nan oswa nan nenpòt fason ki konekte ak ou sèvi ak sit entènèt la oswa depandans sou nenpòt enfòmasyon yo bay sou sit entènèt la. Limit responsablite sa a aplike menm si yo te avèti Gehi & Associates sou posiblite pou domaj sa yo.

 1. Resevwa lajan

Ou dakò pou dedomaje, defann, epi kenbe Gehi & Associates inofansif, afilye li yo, patnè, anplwaye, ak ajan yo soti nan ak kont nenpòt ak tout reklamasyon, responsablite, domaj, pèt, depans, ak depans (ki gen ladan frè rezonab avoka) ki rive soti. nan oswa an koneksyon avèk itilizasyon sit entènèt la, vyolasyon kondisyon sa yo, oswa vyolasyon nenpòt pwopriyete entelektyèl oswa lòt dwa nenpòt moun oswa antite.

 1. Lyen ki mennen nan sitwèb twazyèm pati yo

Sitwèb la ka genyen lyen ki mennen nan sitwèb twazyèm pati oswa resous pou konvenyans ou. Gehi & Associates pa andose oswa kontwole kontni, pwodwi, oswa sèvis yo bay nan sitwèb twazyèm pati sa yo. Ou rekonèt epi dakò ke nou pa responsab pou disponiblite, presizyon, oswa kontni sit entènèt sa yo. Aksè ak itilize sitwèb twazyèm pati sa yo se sèlman sou pwòp risk ou.

 1. Modifikasyon Tèm yo

Nou rezève dwa pou modifye oswa mete ajou Kondisyon sa yo nenpòt ki lè san avètisman davans. Nenpòt chanjman pral efikas imedyatman apre yo afiche sou sit entènèt la. Si w kontinye sèvi ak sitwèb la apre afiche Kondisyon revize a, sa vle di ou aksepte chanjman sa yo.

 1. Gouvènman Lwa ak jiridiksyon

Kondisyon sa yo pral gouvène ak entèprete an akò ak lwa Eta New York, Etazini, san yo pa konsidere prensip konfli lwa li yo. Nenpòt aksyon legal oswa pwosedi ki soti nan oswa ki gen rapò ak Kondisyon sa yo oswa itilizasyon sitwèb la ap fèt sèlman nan tribinal eta a oswa tribinal federal ki nan Konte New York, New York, epi ou dakò ak jiridiksyon pèsonèl tribinal sa yo.

 1. Séparablité

Si yo jwenn nenpòt dispozisyon nan Kondisyon sa yo ki pa valab, ilegal oswa ki pa ka aplike, rès dispozisyon yo ap kontinye nan tout fòs ak efè.

 1. Tout Akò

Kondisyon sa yo konstitye tout akò ant ou menm ak Gehi & Associates konsènan itilizasyon sitwèb la, ranplase nenpòt akò oswa konpreyansyon anvan yo, kit se oral oswa ekri.

Si w gen nenpòt kesyon oswa enkyetid konsènan Kondisyon sa yo, tanpri kontakte nou lè l sèvi avèk enfòmasyon yo bay anba a:

Adrès Gehi & Associates: 74-09 37th Ave, Queens, NY 11372, Etazini

Imèl: info@gehilaw.com

Telefòn: + 17182635999

Lè w sèvi ak sit entènèt la, ou rekonèt ke ou te li, konprann, ak dakò ak Kondisyon sa yo.

Ki gen tèt

Abònman nan bilten nou an!

Enskri nan bilten imel nou an pou Mizajou Legal, Konsèy ak Webinars!

Ale nan kontni